Nytt innlegg på Kjøkkenfesten der jeg snakker om at universell utforming må bli mer enn en liste med krav! God lesing!

Etter at denne artikkelen ble skrevet i april 2017, har disse eksemplene som blir nevnt her endret seg til det bedre. Denne artikkelen er likevel et godt eksempel på hvordan jeg skriver for å få de det gjelder til å lytte. Jeg setter stor pris på at de har gjort nettopp det, i dette tilfellet.