Innlegg hos Knowit

Les innlegget mitt hos Knowit: Fem steg til universell utforming. Gjesteblogger Ingeborg Tande Johnsen fra Halogen gir deg fem steg til universell utforming – en disiplin der du må bruke hele deg. Toppbilde: Knowit.

Utdrag fra en podcast episode fra januar 2018

Utdrag fra en podcast episode jeg lagde i januar 2018: Hvordan sy sammen det skille som oppstår, når digitale tjenester og opplevelser sklir inn i det fysiske miljøet. Hvis universell utforming er med fra starten, får du en mer helhetlig prosess. Gå dypt inn i brukers behov, tidligere enn ellers – bedre å være føre …