Vi lærer alle på foskjellige måter. Noen lærer av å skrive, andre er aktive og atter andre lærer med video. Her får du liste over en videoer jeg har laget for å lære bort kunnskap:

         Bruker du mobil, så se her!

Beskrivelse: I denne videoen ser vi på hvordan vi kan jobbe sammen i et team med universell utforming:

1. Sett en visjon for hvert prosjekt, som kan føre til konkrete mål og tiltak.
2. Snakk sammen og ta opp problemer.
3. Tenk også på helheten i prosjektet.

        Bruker du mobil, så se her!

Beskrivelse: En video som forklarer hvorfor universell utforming må inn i prosjekt fra dag en.

Beskrivelse: I denne videoen forklarer jeg hvorfor vi må «ha på brillene», når det kommer til designtenkning og universell utforming.

      Bruker du mobil, så se her!

 Vil du se flere videoer? Disse videoene er laget for å gi deg en mulighet til å lære om universell utforming med mer, gjennom video. Det er en fin avveksling til lang tekst, og fint for de som sliter med å lese. God læring!