Universell utforming må bli mer enn en liste med krav

Nytt innlegg på Kjøkkenfesten der jeg snakker om at universell utforming må bli mer enn en liste med krav! God lesing! Etter at denne artikkelen ble skrevet i april 2017, har disse eksemplene som blir nevnt her endret seg til det bedre. Denne artikkelen er likevel et godt eksempel på hvordan jeg skriver for å få …