Mange har siden 1.juli 2014 hørt om universell utforming. Mange bedrifter tror det er dyrt, men det trenger ikke være det. Du trenger heller ikke mye kunnskap. Her skal du få noen tips som kan gjøre dette enklere:

  • Rydd i designet.
  • Bruk alt tag på bilder.
  • Ta hensyn til universell utforming i koden.
  • Opp med kontrasten!
  • Test med VoiceOver (innebygd på Mac).
  • Kjør brukertester med alle type mennesker.
  • Gjør noe med de tilbakemeldingene du får!

Det viktigste er likevel: Ta hensyn til universell utforming fra starten av utviklingen av tjenesten! Det er da du sparer penger. Vil du vite mer? Her finner du uu – skolen.

Her er en video om hvordan dere best kan jobbe med universell utforming i ditt team:

Hvordan jobbe sammen i et team med universell utforming from Ingeborg Tande Johnsen

Vil du lese mer? Da kan jeg anbefale Universell utforming av IKT-systemer – Brukergrensesnitt for alle av Frode Eika Sandnes:

Universell utforming av IKT-systemer - bokomslag

Da har du noen verktøy å starte med. Lykke til! Det trenger ikke være dyrt, men det krever hardt arbeid og godt håndverk – slik det alltid gjør.