Universell utforming er ikke dyrt!

Mange har siden 1.juli 2014 hørt om universell utforming. Mange bedrifter tror det er dyrt, men det trenger ikke være det. Du trenger heller ikke mye kunnskap. Her skal du få noen tips som kan gjøre dette enklere: Rydd i designet. Bruk alt tag på bilder. Ta hensyn til universell utforming i koden. Opp med kontrasten! Test …