Utdrag fra en podcast episode jeg lagde i januar 2018:

  • Hvordan sy sammen det skille som oppstår, når digitale tjenester og opplevelser sklir inn i det fysiske miljøet.
  • Hvis universell utforming er med fra starten, får du en mer helhetlig prosess.
  • Gå dypt inn i brukers behov, tidligere enn ellers – bedre å være føre var.
  • Få teamet som jobber på ditt prosjekt til å se gevinst med universell utforming (både økonomisk og sosialt), istedenfor problemene.
  • Snakk sammen, sett mål og vær konkret på hva dere ønsker å oppnå med dette prosjektet, når det kommer til universell utforming. Ikke bygg luftslott!
  • Prosjekt eksempel: Lær Kidsa Koding.