Denne teksten er skrevet i eget initiativ, dette innebærer også de faglige vurderingene som er gjort, også er mine egne. Den er likevel ment å være objektiv, med en personlig vri. Fokuset her er på det samfunnsoppdraget No Isolation har fått som en naturlig konsekvens av sin suksess, gjennom sine produkter. Samfunnsoppdraget har dermed blitt å gjøre det de kan for at isolasjon av mennesker, og deres følelse av ensomhet, skal være noe som hører fortiden til.

Jeg ble kjent med No Isolation i august 2016, etter jeg hadde jobbet med matematiske e-lærings tjenester for Kikora AS. Det er en e-lærings tjeneste for barn og unge, og dermed ble jeg interessert i hvordan man lager andre type tjenester og produkter for denne brukergruppen.

No Isolation lager attpåtil tjenester for langtidssyke barn og unge, samt et kommunikasjonsverktøy for eldre for å nevne noe. No Isolation ble etablert i oktober 2015 og deres mål er å skape:

Skreddersydde kommunikasjonsløsninger for å hjelpe mennesker ut av ensomhet. Kilde: No Isolation.

På slutten av måneden samme år fikk jeg muligheten til å skrive en artikkel om det prosjektet og produktet de er mest kjent for; Den hvite roboten AV1. Den hjelper langtidssyke barn til å ikke kjenne så mye på ensomhet og isolasjon når de blir syke. Teksten jeg skrev 31.august 2016 begynner slik: [… Du har to barn. En gutt eller jente som pakker skolesekken, mens søstera eller broren står å ser på. Den ene går ut døra, mens den andre blir igjen, å går inn på rommet å legger seg i sengen sin. Fordi vedkommende er for syk til å gå på skolen i dag også. Denne historien kunne ha sluttet her…]. Fikk du lyst til å lese mer? Da skal du lese: AV1 – Noe for fremtiden som allerede er her.

Nå i 2018 har jeg fordypet meg i det samfunnsoppdraget som No Isolation er blitt assosiert med: Å hjelpe mennesker ut av isolasjon og ensomhet. For langtidssyke barn har de på mange måter klart det. Hvordan fikk de det til? Hvilken gevinst har det? De er i startgropen til å gjøre det for eldre. Og hvordan tenker de på universell utforming når de skaper sine produkter og tjenester? Det skal vi se på nå.

Siden AV1 ble lansert i 2016 har den gått sin seiersgang langt utover Norges grenser. I løpet av arbeidet med denne artikkelen har jeg vært i jevnlig kontakt med Anna Holm Heide CCO i No Isolation og Marius Aabel. Dette er det de svarer når jeg spør om hvordan de prioriterer brukergrupper når det kommer til universell utforming både i nye og eksisterende prosjekter:

Vi prøver så godt vi kan å sette oss inn i kravene til brukergruppen. For eksempel har vi brukt blindeforbundets retningslinjer i utformingen av KOMP. Når det gjelder universell utforming, så blir man aldri god nok, og vi har et eget prosjekt som går på å forbedre universell utforming i app-ene våre og på web.

Denne uttalelsen mener jeg viser at No Isolation er sitt samfunnsansvar/oppdrag bevist. De setter også universell utforming på dagsorden, da de tar med dette i beregningen av prosjektet fra starten. Både når det kommer til det administrative og i praksis. De konsulterer også andre fagmiljøer, for å være på den sikre siden. Akkurat dette er veldig viktig. Du er aldri sterkere enn det tjenesten eller produktet ditt viser. Noen vil kanskje si at å tilfredsstille alle, er en umulig oppgave. Det er ikke det det handler om. For oss som jobber med universell utforming handler det om å designe for det ekstreme.

La oss ta et kjapt eksempel: Hvis du skriver en tekst som er enkel å forstå med lett språk som gjerne brukes i daglig tale, vil alle få med seg betydningen av det som står, og det vil som oftest sitte igjen i hukommelsen. Det betyr ikke at man skal skrive en tekst som er under det nivået folk oppfatter, men rett og slett gjøre det man skriver forståelig for alle. I motsatt fall vil du ekskludere en gruppe og i verste fall kunder, som igjen vil ha en direkte konsekvens for din bedrift.

Når jeg spør om de bruker noen verktøy i forbindelse med konsept, svarer No Isolation dette:

Når vi har valgt et område, i KOMP sitt tilfelle, seniorer, går research-avdelingen dypere inn i den spesifikke problemstillingen for å kartlegge hva som er årsaken til sosial isolasjon, om det er ett eller flere problemer og så videre. Disse dataene er utgangspunktet for design sprint-en. Det er nå UX-avdelingen som tar over ansvaret. Design sprint-en er så hoved metodikken for å komme frem til forskjellige konsepter. Vi videreforedler så disse konseptene og lager fungerende prototyper som vi kan teste ut. Disse danner så grunnlaget for prototypen vi tester på ekte brukere. Prototype- og brukertestfasen gjøres av produktutviklingsavdelingen og UX-avdelingen sammen.

Dette viser noe av grundigheten de legger ned i sine produkter. Det mener jeg er et eksempel til på hvorfor de har lyktes godt, selv om det er et stykke igjen til de når samfunnsoppdraget. Det er jo også et kollektivt ansvar, og et tverrfaglig samarbeid på tvers av flere områder i samfunnet som skole, jobb helse etc. Det er først når disse jobber sammen mot et felles mål, og sammen med de eller den den det gjelder at isolasjon og ensomhet ikke blir et tilbakevendende tema. Slik No Isolation både gjør, og har gjort.

Det er etter min oppfatning liten tvil om at No Isolation gjør en samfunnsmessig og viktig jobb. Spesielt når man ser de positive ringvirkningene til de som har brukt AV1 over tid. De har klart å henge med på normal skolegang, på tross av sin sykdom. (Denne kilden er skrevet på svensk). Dette sparer samfunnet for flere år med økonomiske utgifter.

Gjennom samarbeidet med No Isolation den siste måneden har jeg lært hvor mye som må legges ned for å få til et slikt produkt som AV1 og KOMP faktisk er. De gikk fra å være en god idé til og bli et samfunnsoppdrag for barn og unge, og alle i mellom opp til senior nivå med KOMP. Jeg gleder meg til å se hva fremtiden bringer!

Stor takk til Anna Holm Heide CCO i No Isolation og Marius Aabel, som har vært en stor bidragsyter til denne teksten, og for at de lot meg vinkle og jobbe etter eget ønske. Alle bilder er tatt av Ingeborg Tande Johnsen og No Isolation. Halogen er kjent med mitt samarbeid med No Isolation.