Universell utforming må bli mer enn en liste med krav

Nytt innlegg på Kjøkkenfesten der jeg snakker om at universell utforming må bli mer enn en liste med krav! God lesing! Etter at denne artikkelen ble skrevet i april 2017, har disse eksemplene som blir nevnt her endret seg til det bedre. Denne artikkelen er likevel et godt eksempel på hvordan jeg skriver for å få …

Siri hjelper

Siri har vært blant oss en stund nå. Det er et hjelpemiddel for meg og andre, men jeg skjønner at dere blir frustrerte. Hun trenger tid til å bli kjent med deg. Treffer hun ikke på første forsøk er det en idé og endre spørsmålsstillingen. Den kan (nesten) like mye som Google Home. Jeg oppdaterte til …