I to år nå har jeg vært interaksjonsdesigner. Jeg er utdannet ved Høyskolen Kristiania ved Interaksjonsdesign studiet. Det har vært to spennende og krevende år. Det vises også på ingeborgtandejohnsen.no. Nå skal du få vite mer om prosessen bak.

Bygges stein for stein

Hvem er jeg og hva kan jeg bidra med i en bransje som har det meste? Mitt svar ble å koble sammen mine interesser og erfaring. Å satse på det jeg allerede var god på – isteden for å prøve å bli god på noe nytt.

ingeborgtandejohnsen.no i 2014
ingeborgtandejohnsen.no i 2014.

Her var jeg nettopp kommet ut fra skolen. Jeg var på jakt etter nye utfordringer. Her var jeg veldig opptatt av å gjøre alt selv, også kodingen. Å vise at jeg kunne. Derfor var det viktig for meg å få frem:

  • At jeg var god i enkelte emner
  • Mine personlige egenskaper
  • Ønske om å få prøve seg

I løpet av 2014 – 2015 var jeg veldig heldig å fikk vist meg. Jeg har lært at:

Ditt nettsted – Er et speil av deg selv

Jeg fikk mer erfaring å høstet fruktene av knall hardt arbeid i noen år. Det vises også på nettsiden:

ingeborgtandejohnsen.no i 2015
ingeborgtandejohnsen.no i 2015.

Her har jeg fått hjelp til implementeringen, men har stått for konseptutviklingen selv. I løpet av 2015 tok jeg også en rekke kurs. Og jeg fikk mer selvtillit i bransjen. Det jeg ønsker å få frem er det samme som i 2014. På et kurs får jeg spørsmål om hvorfor jeg har valgt bakgrunnsfargen blå. Jeg svarer fordi jeg syntes den var fin. Så mye for over to års utdannelse med hvordan man skal selge inn et konsept. Det var sant, men jeg skulle ønske jeg hadde sagt noe sånt som: «Fordi bakgrunn og forgrunns fargen har en god kontrast i forhold til design prinsipper, og dermed også er lett å lese samt universell utformet.» Dette var også sant, men det er ekstremt vanskelig å være objektiv og nøytral overfor sitt eget arbeid – som til å med bærer ditt eget navn. Det går heller ikke å være formell i en slik sammenheng, av samme grunn. Det blir som å snakke om seg selv i tredje person.

I løpet av 2015 og i 2016 har jeg tenkt på hvordan dette kan bli enda et par hakk bedre. Får å få til dette måtte jeg ty til andre i bransjen – som er de jeg ønsker aller mest å nå. De begynner også å kjenne meg å vet hvor de kan bruke meg og kanskje viktigere – hvor de ikke kan bruke meg. Jeg spurte: Hvor ønsker du at jeg skal bidra? Hva mener dere jeg kan bidra med i et team? Jeg var heldig å fikk masse gode tilbakemeldinger, som jeg er utrolig takknemlig for. Den oppdateres med jevne mellomrom slik en god side skal. Her er resultatet: ingeborgtandejohnsen.no 

Her har innholdet blitt satt i kategorier og det kommer tydelig frem hva jeg kan bidra med, og hva jeg har gjort. Den fungerer også greit på alle flater. Største forandringen er nok at jeg selv føler at jeg har fått et fotfeste som jeg trives godt med.

Jeg har storkost meg de siste to årene! Det er hardt arbeid, men det har alltid vært slik at man må jobbe for å oppnå noe. Det er nettopp derfor jeg liker å sammenligne det å ha et kreativt yrke og kanskje spesielt interaksjonsdesign bransjen med idrett. Ja, du leste riktig. Se for deg et håndball team eller en skiløper. Skiløperen er individuell idrettsutøver, men er avhengig av et stort team for å få oppnådd sine mål, og for å få trene. Håndballspillere er et team, men er avhengig av individualister for å ta gull. Hva har de til felles med denne bransjen? De er konkurrenter, men de må lære seg å samarbeide og hjelpe hverandre. Hvis ikke mislykkes de. Og vi mislykkes som bransje etter min mening. Monsterbakken i Tour de Ski blir veldig tung, hvis man skal gå opp der med bakglatte ski fordi man ikke vil ha hjelp til smøring. Dette fikk meg til å tenke da jeg hørte denne metaforen på en konferanse.

Veien videre

Jeg har fremdeles mye å lære, men det er slik det skal være. Målene endrer seg også som tiden går. Grunn prinsippene er fremdeles de samme:

  • Bidra der kan i bransjen når det kommer til universell utforming og konseptutvikling
  • Ønske om å være en aktiv deltaker i bransje som er i stadig utvikling
  • Få fokus på uu der man ikke først tenker på det, og få uu til å bli en integrert del av prosjekter fra dag en
  • Få flere motivert til å holde ut i bransjen – Gi dem verktøy som kan gi dem tilbake gleden ved faget
  • Få andre faggrener til å forstå hvorfor konseptutvikling og universell utforming (uu) er grunn steiner i et prosjekt

Det sies at hardt arbeid lønner seg, og i dag jobber jeg fast som Konseptdesigner med fokus på universell utforming hos Halogen. Det beviser at veien blir bygd på stein for stein.