«Design And Thinking» er en film som alle som driver med design og ikke minst interaksjonsdesign bør se. Den gir et godt å dypt innblikk i hvordan man skal tenke kreativt og få business mennesker med på laget. Det viktigste er at den evner å sette mottakeren (brukeren) i sentrum. Dette er traileren til filmen. Trenger du teksting? Trykk på symbolet som viser CC, i høyre hjørnet.

Her er noen viktige punkter fra filmen:

  • Jobb på tvers av fagdisipliner
  • Naviger deg gjennom problemet –> Se problemet fra en annen vinkel enn den opprinnelige
  • Gi produktet en menig for mottakeren –> Uansett mottaker
  • Ta høyde for forskjellige livssituasjoner under testing, dette gjelder også bakgrunn
  • Pass på å ha noen kjente trekk i din opplevelse/produkt –> Gjenkjennelse vekker interesse
  • Observasjon er nøkkelen til en god start på en kreativ prosess

Is the problem as stated, the problem that we should observe? – Er det problemet som blir uttalt, det samme som vi bør observere? Uttalt av Paul Pangaro – CTO of CyberneticLifestyles.com – Tid: 11:46 – 12:12.

Spør alltid «Hvorfor»? Forskjellen på «Hva» og «Hvorfor» er makt til brukerne dine!:

Case: Hvis noen spør hva du lager, svarer du en bro. Hvis noen spør «hvorfor» er svaret fordi du trenger å komme over til den andre siden. Da er det ikke sikkert at en tradisjonell bro er svaret.

Disse spørsmålene er mye av grunnen til at filmen er like aktuell i dag som i 2012. «Design And Thinking» hjelper deg å navigere gjennom et problem, uten å vite hva problemet er. Nysgjerrig på filmen? Hjemme versjonen koster 20$. Alle versjoner er digitale.

Her er en enda en film laget i 2013 kaldt, Maker som også får deg til å tenke nytt. Denne har også flere versjoner, men hjemme versjonen koster 20$, samme som «Design Thinking». Dette er traileren til filmen.Trenger du teksting? Trykk på symbolet som viser CC, i høyre hjørnet.

God fornøyelse!