Dagsrevyen (video link til innslaget i Dagsrevyen 27.09.2016) for noen dager siden, så jeg noe som vakte min interesse. Et hologram av en lever! Det viste seg at dette var en teknologi som Sopra Steria har vært med på å utvikle. Mange vil kanskje spørre hva man skal med et hologram av en lever? Svarene er mange, men her er noen av de mest vanlige:

  • Bistå ved operasjoner
  • Hjelpe til ved forklaring av en operasjon til en pasient
  • Unngå feil
  • En ny samarbeids metoder mellom sykehusene

En annen måte denne teknologien kan brukes til er ved utdanning av medisin studenter. På den måten kan studentene få et unikt innblikk i anatomi og annen generell kunnskap til hvordan kroppen fungerer. Det kan også være et sterkt virkemidler i holdningskampanjer – hvis man bruker det med en viss forsiktighet.

Det brukes også 3D printing i medisin nå. Hvis du vil vite mer om dette kan du lese: 3D printing – En visualisering av hjelpemidler. Er vi blitt for avhengig av teknologi? Jeg tror ikke det, så lenge man har gjort seg opp en mening om hvor grensa skal gå. Så lenge man har det i bakhodet, er dette teknologi for medisin anno 2016!