Universell utforming på nett – Film ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Endelig er den her! Videoen jeg spilte inn sammen med Høgskolen i Oslo og Akershus der jeg snakker om universell utforming på nett, og hvor viktig det er å få universell utforming inn i prosessen fra dag 1. Filmen heter: Universell utforming på nett. Stor takk til Høgskolen i Oslo og Akershus (og Halogen) som ga …

Universell utforming må bli mer enn en liste med krav

Nytt innlegg på Kjøkkenfesten der jeg snakker om at universell utforming må bli mer enn en liste med krav! God lesing! Etter at denne artikkelen ble skrevet i april 2017, har disse eksemplene som blir nevnt her endret seg til det bedre. Denne artikkelen er likevel et godt eksempel på hvordan jeg skriver for å få …