I løpet av det siste året har jeg fått dette spørsmålet mange ganger: «Hvem er du i et kreativt team?» Jeg har prøvd å besvare dette spørsmålet mange ganger, men her er en punktliste – Jeg er en som:

  • Har spesialisert meg i konseptutvikling og universell utforming – Har kursbevis i dette
  • Jobber godt i team og alene
  • En som ikke er redd for å finne en løsning på et vanskelig prosjekt
  • En som ser prosjekter med nye øyne
  • Retter opp mine feil, og er ikke redd for å innrømme at jeg tar feil
  • Jeg jobber hardt og strekker meg langt for at kunden skal bli fornøyd
  • Jeg holder tidsfrister og gjør det jeg får beskjed om!
  • En som kjenner sine begrensninger
  • Er heller ikke redd for å ta ansvar
  • Har gode referanser og godkjenninger – Se  LinkedIn  og ingeborgtandejohnsen.no  for beskrivelse

 Nå jobber jeg hos Halogen, og kan nås der.